Proteomics in Practice

Bijeenkomst Proteomics Platform op 12 oktober 2001 te Leiden

Deze bijeenkomst zal uit twee delen bestaan:

Doel proteomics workshop:

Op informele wijze uitwisselen van informatie over diverse aspecten van proteomics. Hierbij zijn drie brede themaís gekozen, waarbij steeds enkele sprekers de discussie inleiden. Naar aanleiding hiervan wordt een actieve bijdrage gevraagd van de deelnemers. Hierbij willen we jullie aanmoedigen vragen en problemen te illustreren m.b.v. sheets die bij voorkeur van te voren al gemaakt zijn. Het is dus zeker de bedoeling dat het in de workshop over praktische zaken gaat.
Tijdens de lunch is er gelegenheid posters te presenteren.
Daarnaast zijn enkele bedrijven die actief zijn in de proteomics, uitgenodigd zich te presenteren

Symposium:

Na de workshop zullen twee internationale proteomics experts, Prof. dr. P. Tempst (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York,) en Prof. dr. T. Rabilloud (DBMS/BECP, CEA Grenoble, Grenoble), met een lezing de dag afsluiten.
 
 

Aanvang: 9.30 uur
Locatie: Collegezaal C1
              Gorlaeus Laboratoria
              Einsteinweg 55
              2333 CC Leiden
Route beschrijving: zie: http://www.leidenuniv.nl/kaart/

vanaf station: loopafstand ca. 20 minuten of bus 43 (richting Den Haag)
er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig
Aanmelding voor deelname op 12 oktober Aanmelding als lid van de NVBMB kan direct via http://www.kncv.nl/secties/nvbmb/aanmeld.html (kosten fl 35,-/jaar). Lidmaatschap van het Proteomics Platform is dan kostenloos, aanmelding kan tijdens de workshop of via de website www.proteomics.nl. Op deze site zijn tevens contactadressen te vinden.

Tot ziens op 12 oktober!

Rob van der Heijden,
Twan America,
Jeroen Krijgsveld,
Connie Jimenez,
Monique Slijper
 
 

Programma ëproteomics in practiceí

9.30-10.00 Registration and coffee

Aanvang workshops

10.00-11.00 Sample preparation prior to 2DGE

11.00-12.00 2DGE, staining and image analysis 12.00-13.00 Lunch and posters

13.00-14.30 Mass spectrometry, data analysis & database searching

14.30-15.00 Tea

Lezingen

15.00-16.00 T. Rabilloud (DBMS/BECP, CEA Grenoble, Grenoble)
                  2D electrophoresis in proteomics: caveats and perspectives

16.00-17.00 P. Tempst (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York,)
                  Targeted Proteomics in Molecular Biology (Abstract)

17.00-18.00 Drinks