Het proteomics platform was eind 2000 opgericht door Connie Jiménez (VU, Amsterdam) om de uitwisseling te stimuleren van kennis en informatie tussen de verschillende onderzoeksgroepen in Nederland die zich met het snel ontwikkelende veld van proteome onderzoek bezighouden.

Op de kick-off meeting 8 Feb. 2001 in Amsterdam, waren zo'n 60 proteome onderzoekers uit heel Nederland aanwezig waren, afkomstig uit academische en industriele laboratoria. Toen is besloten om het platform te laten opereren onder de paraplu van de Nederlandse Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie (NVBMB, http://nvbmb.kncv.nl/)

Het proteomics platform houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten waarbij informatieoverdracht via lezingen en workshops centraal staat. Op dit moment wordt het platform gecoordineerd door de volgende mensen:

Connie R. Jiménez (VUMC) (c.jimenez@vumc.nl )

Twan America (PRI-WUR) (twan.america@wur.nl‎)

Rainer Bischoff (RUG) (r.p.h.bischoff@rug.nl)

Paul Hensbergen (LUMC) (P.J.Hensbergen@lumc.nl )

Monique Slijper (UU) (M.Slijper@uu.nl )

Jeroen Demmers (ErasmusMC) (j.demmers@erasmusmc.nl)

Het NPP is aangesloten bij de European Proteomics Association (EuPA). Connie Jimenez representeert het NPP in de EuPA council.

ENGLISH

The proteomics platform was formed in the end of 2000 as an initiative of Connie Jiménez (VUmc, Amsterdam) in order to stimulate the exchange of knowledge/information between Dutch research groups that engage in fast-moving field of proteome research. During the kick-off meeting, Feb. 8, 2001 in Amsterdam, with about 60 participants representing scientists from academic, industrial and governmental laboratories, it was decided to become a 'werkgroep' of the Dutch Society for Biochemistry and Molecular Biology http://nvbmb.kncv.nl .

The proteomics platform aims to organize annual meetings with a focus on exchange of information via lectures and workshops. Currently, the platform is coordinated by the above people.

The NPP is part of the European Proteomics Association (EuPA). Connie Jimenez represents the NPP in the EuPA council.

For information on upcoming meetings or other matters, you can contact any of us.